Geodata i alle dimensioner og vinkler

Session

Geo-BIM

Abstract

Geodata optræder i mange former og dimensioner. Vi henter vores informationer fra 2D geodata, skråfoto, ortofoto, 3D bymodeller, BIM-modeller, DTM, punktskyer, reality (mesh) modeller, gadefoto, 360 graders foto og meget mere. Alle disse forskellige typer af geodata stiller store krav til anvenderen og de anvendte systemer. Fx er der mange muligheder i de forskellige softwarepakker og tjenester. Nogle data kan anvendes i nogle systemer, mens andre kræver andet software.

Dette indlæg giver et overblik over de forskellige typer geodata, og forklarer, hvordan de kan anvendes hver for sig og samlet. Hvilke muligheder er der fx for at vise et skråfoto sammen med matrikelkortet, terrænmodellen og CAD-modellen af den fremtidige bebyggelse?

Indlægget har fokus på anvendelsen af geodata - især i forbindelse med projekter. Hvordan sættes disse geodata fri - også i anvendelsen?

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2022, der er brugere af forskelligartede geodata, især ifm. projekter.

Yderligere uddybning af abstract

Indlægget viser, hvordan de meget forskellige typer af geodata kan anvendes hver for sig og samlet i en projektorienteret kontekst.

Foruden de forskellige typer af geodata, kan kilderne også variere lige fra de frie grunddata, projektdata og data, som er underlagt licens eller andre begrænsninger. Nogle data viser eksisterende forhold og andre data viser fremtidige forhold. Dette stiller store krav til de anvendte systemer og til anvenderen.

Disse emner vil blive beskrevet og mulighederne belyst i indlægget.