Geodata i alle dimensioner og vinkler

Session

Geo-BIM

Abstract

Geodata optræder i mange former og dimensioner. Vi henter vores informationer fra 2D geodata, skråfoto, ortofoto, 3D bymodeller, BIM-modeller, DTM, punktskyer, reality (mesh) modeller, gadefoto, 360 graders foto og meget mere. Alle disse forskellige typer af geodata stiller store krav til anvenderen og de anvendte systemer. Fx er der mange muligheder i de forskellige softwarepakker og tjenester. Nogle data kan anvendes i nogle systemer, mens andre kræver andet software.

Dette indlæg giver et overblik over de grundlæggende udfordringer, som brugere af de forskellige geodata står overfor, når de skal sammenstille og anvende geodata i gængse GIS-, CAD- og BIM-softwarepakker. Hvordan udveksles geodata, så det nemmest kan bruges i de forskellige discipliner? Hvordan anvendes geodata og BIM-data på tværs? Kan en DTM fx anvendes i både GIS og CAD/BIM?

Indlægget vil give flere konkrete eksempler på dataudvekslingsproblematikker mellem CAD/BIM og GIS. Fokus vil især være på QGIS, Microstation, AutoCAD og Revit. Som alternativ til at udveksle data vha. filer er det også muligt at udstille de samme data til flere platforme vha. tjenester. Det kender vi fx fra WMS og WFS. Det vil blive vist, hvordan det er muligt at udstille skråfoto og BIM-modeller vha. tjenester til brug i QGIS og Microstation.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2022, der er brugere af forskelligartede geodata, især ifm. projekter.

Yderligere uddybning af abstract

Indlægget viser, hvordan de meget forskellige typer af geodata kan anvendes hver for sig og samlet i en projektorienteret kontekst.

Foruden de forskellige typer af geodata, kan kilderne også variere lige fra de frie grunddata, projektdata og data, som er underlagt licens eller andre begrænsninger. Nogle data viser eksisterende forhold og andre data viser fremtidige forhold. Dette stiller store krav til de anvendte systemer og til anvenderen. Disse emner vil blive beskrevet og mulighederne belyst i indlægget.

Indsamlingen og anvendelsen af skråfoto, 360-graders foto, alm. gadefoto, og 3D reality mesh er steget igennem de seneste år, men understøttelsen af disse data er begrænset i de gængse GIS/CAD-platforme. Det er derfor vanskeligt at sammenligne disse data med mere almindelige GIS/CAD-data. Indlægget vil vise, hvordan dette gøres muligt vha. Bentley Orbit-plugin til fx QGIS, ESRI eller Microstation.