Er Odense Kommune på gyngende grund?

Session

Landbevægelser

Abstract

At jordoverfladen bevæger og deformerer sig, er ikke nyt. Det kan skyldes flere faktorer, såsom istidens tryk, geologiske forhold, menneskeskabte opfyldninger / inddæmninger eller bygge- og anlægsprojekter.

Disse dynamiske bevægelser kan måles med satellit og med EU-kommissionens jordobservationsprogram, Copernicus, kan det gøres over større arealer med data fra Sentinel-1 radarsatellitter. Monitorering af vertikale terrænbevægelser er vigtig set i forhold til klimaproblemstillingen, da terrændata er essentielt i kortlægningen af risici og omfang ved oversvømmelser.

I Odense er der nu opsat 8 radarreflektorer, der skal sikre, at terrænbevægelser i fremtiden kan registreres, så man ved, hvis digerne langs havn, kanal og fjord sætter sig og dermed ikke kan holde til kraftige regnhændelser og oversvømmelser ved stormflod.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er GIS-, plan- og klimamedarbejdere, der anvender terrændata til udarbejdelse af kommunale planer, og landinspektører / interessenter, der bruger fixpunkter i forbindelse med afsætning ved anlægsarbejder.

Yderligere uddybning af abstract

Langs Odense Fjord og Odense Kanal er der gennem tiden gennemført mange inddæmninger i bestræbelserne på at skaffe mere landbrugsjord. Der er etableret diger til beskyttelse af de inddæmmede områder. Både diger og lavbundsarealer vil sætte sig over tid, og det kan få store konsekvenser i forhold til kraftige regnhændelser og oversvømmelser ved stormflod.

Den nye teknologi, InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar), er en teknik til at kortlægge jorddeformation ved hjælp af radarbilleder af jordens overflade, som bliver opsamlet hver 6. dag fra satellitter i kredsløb. I modsætning til synligt eller infrarødt lys trænger radarbølger igennem de fleste vejrskyer og er lige så effektive i mørke. Så med InSAR er det muligt at spore jorddeformation selv i dårligt vejr og om natten.

To radarbilleder af det samme område, der bliver indsamlet på forskellige tidspunkter fra samme position i rummet, kan sammenlignes med hinanden. Enhver bevægelse af jordoverfladen mod eller væk fra satellitten kan måles og portrætteres som et "billede" - ikke af selve overfladen, men af ​​hvor meget overfladen bevægede sig i mm. i tiden mellem billederne. InSAR-data skal være med til at give et mere nøjagtigt og sikkert billede af, hvor der optræder vertikale terrænbevægelser og omfanget af eventuelle sætninger.

Reflektorerne indgår samtidig som dynamiske højdefikspunkter i kommunens referencenet og kan være med til at forbedre nøjagtighederne på eksisterende fikspunkter og gøre det muligt at måle DVR90 koter med GPS bedre end 1 cm. I Odense er der opsat 8 radarreflektorer, der skal sikre retursignaler, som let kan identificeres i Sentinel-1 satellittens radarbillede. De skal anvendes fremadrettet til InSAR-beregninger af terrænbevægelser i absolut størrelse. Reflektorerne er lavet af aluminium og måler 0.5 x 0.5 x 1.5 meter, og de placeres på et fundament, der nedgraves til frostfri dybde.

Er Odense Kommune på gyngende grund?
Sten Frandsen
Odense Kommune