Fra afrapportering til arbejdsgang

Session

Alt godt fra kommunen

Abstract

Kommunens webGIS spiller en central rolle i, hvordan afdelinger videndeler og koordinerer alt fra planer til anlægsprojekter. Udaterede informationer er derfor forbundet med stor risiko for ressourcespild.

Projektet havde til formål at integrere GIS i projektledernes eksisterende arbejdsgange, så de nyeste informationer altid var tilgængelige. De nye arbejdsgange skulle være nemmere, kunne udføres selvstændigt og projektlederen skulle være afhængig af dem for at komme i mål med opgaven. Således gik opdateringen fra at være en afrapporteringsopgave uden værdi for projektlederen til at være et værdifuldt redskab, som gjorde arbejdet nemmere.

Oplægget handler lavpraktisk om hvilke initiativer, der blev implementeret, og den efterfølgende evaluering både fra projektlederens og GIS-medarbejderens synspunkt.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2022, der på vegne af andre står for enten at afrapportere information eller sørge for, at webGIS og lignende systemer er opdaterede.

Yderligere uddybning af abstract

Fra afrapportering til arbejdsgang
Københavns Kommune