Det tredimensionelle digitale fundament for grøn omstilling

Session

3D bymodeller

Abstract

Data er fundamentet for god forvaltning. Fremtiden vil betyde flere data fra fx IoT-devices, Machine Learning, modeller og analyser. Sammenholdes dette med velkendte use cases fra den kommunale forvaltning som fysisk planlægning (liv/lys/skygge/støj), klimasikring (vind/vand), energianalyser (solceller/vindmøller), er det tydeligt, at der er behov for dels fuldt ud at inkludere den 3. dimension, og dels at sikre, at data kan lagres, sammenstilles, udstilles, visualiseres og analyseres på tværs.

Vi spørger derfor, om der er behov for en fællesoffentlig national 3D-model? Og hvordan sikres en model med et relevant og ensartet detaljeringsniveau, som både understøtter nationale og kommunale projekter Hvordan sikres en stabil, pålidelig, ajourført og ikke mindst kosteffektiv 3D-bymodel?

SDFE og Aarhus Kommune giver en status på et pilotprojekt, der stiller skarpt på disse spørgsmål.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2022, der kommer fra kommuner, er planlæggere, eller er private rådgivere.

Yderligere uddybning af abstract

Det tredimensionelle digitale fundament for grøn omstilling
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hhv. Aarhus Kommune