Borgerdialog af Bering-Beder-vejen via 3D online visualisering

Session

Borgerdialogen

Abstract

CAD, BIM og GIS er ofte systemer, som anvendes ved større projekter. De forskellige discipliner bliver tit siloopdelt i de fagspecifikke værktøjer.

I Aarhus Kommunes online 3D webapplikation for Bering-Beder-vejen blev der udført værktøjer til at automatisere processen med at integrere CAD og GIS med smart datadreven modellering i en samlet JavaScript-applikation. Dette gav en nem adgang for alle involvererede parter og for alle borgere.

Aarhus Kommune og Rambøll vil fortælle om, hvorfor man valgte at lave en åben online løsning. Vi vil også fortælle om, hvordan vi teknisk udførte workflowet fra CAD til GIS, samt om udførelsen af den samlede visualisering. Vi vil også komme ind på, hvordan appen bliver anvendt.

Målgruppe

Målgruppen er primært medarbejdere i organisationer, der ønsker nem adgang til eller deling af store mængder tværfaglige 3D og 2D data, der bliver udstillet på en nem og brugervenlig måde.

Yderligere uddybning af abstract

Projektet er en kombination af CAD og GIS for en ny 2+1-vej i Aarhus Kommune. Der har været mange forskellige arbejdsmetoder ind over for til sidst at ende op med en online 3D visualisering. Visualiseringen er en JavaScript-applikation, som trækker på forskellige tjenester.

Applikationen viser derfor simple GIS-data som fx matrikelgrænser, en 3D bymodel af Aarhus og en 3D repræsentation af træpunkter.

Den danske højdemodels klassificerede punktsky blev anvendt til at udtrække centerplaceringen af øvrige træer. Den danske højdemodel blev ændret til at passe til den nye vej.

CAD-modellen af vejens forløb blev optimeret i forhold til materialer og online visualisering. Samtidig blev den opdelt i forhold til tidsplanen for at opnå en grov 4D simulering af projektet direkte i applikationen. Alle vejskilte blev automatisk genereret fra 2D CAD-tegninger ved hjælp af "spatial joins" og datadreven modellering. Derudover blev al belysning og trafiksignaler genereret automatisk via datadreven modellering og CAD-data.

Projektleder fra Aarhus kommune, Carsten Thomsen, vil fortælle om, hvorfor man valgte en 3D åben online applikation for projektet, samt hvordan den anvendes i Aarhus Kommune som et redskab til borgerdialog. Senior GIS-konsulent, Kenneth Lindhardt, Rambøll, vil fortælle om den tekniske løsning.

Borgerdialog af Bering-Beder-vejen via 3D online visualisering
Kenneth Lindhardt
Rambøll