Visualisering af ledningsdata i marken med Augmented Reality

Session

Forsyning II - Mere klassisk forsyning

Abstract

Indlægget vil præsentere resultater fra mit ph.d.-projekt, hvor jeg over dit sidste 3 år har arbejdet med visualisering af ledningsdata i marken med Augmented Reality (AR). I den periode har jeg udviklet nye AR-visualiseringsteknikker til at vise 3D punktskyer af ledningsgrave, samt nye teknikker til at visualisere traditionelle ledningsdata i GIS.

Resultaterne fra interviews, der er indsamlet efter fremvisning af min AR-løsning til ledningsejere og entreprenører, vil blive præsenteret. Jeg vil komme ind på, hvorvidt mine egenudviklede AR-visualiseringsteknikker kan skabe bedre overblik af nedgravet infrastruktur og dermed danne et bedre grundlag for mere effektivt og fejlfrit anlægsarbejde.

En video af AR-løsningen, som blev vist til fremvisningen til ledningsejere og entreprenører, kan ses her: https://tinyurl.com/4e843zdr.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er den teknologiinteresserede, planlæggeren, entreprenøren, ingeniøren eller ledningsejeren, som er nysgerrig på, hvordan fremtidens visning af ledningsdata i marken kan se ud med Augmented Reality.

Yderligere uddybning af abstract

I forbindelse med mit ph.d.-projekt har jeg udviklet to nye metoder til at visualisere underjordiske ledningsdata i marken med Augmented Reality-teknologi (AR). Min udvikling har taget udgangspunkt i at visualisere to typer af ledningsdata. Det førte til udvikling af to nye visualiseringsmetoder, som kan ses i videoeksemplet her: https://tinyurl.com/4e843zdr.

Den første visualiseringsmetode anvender traditionelle ledningsdata, som man kender fra ledningskort i GIS eller LER-udtræk. I fremtiden vil ledningsdata, som følger LER 2.0-datamodellen være ideelle at anvende, da dataformatet er fælles og ensartet og dermed nemt at bearbejde. Målet med visualiseringsmetoden var at visualisere ledningsdata på en måde, som var let forstålig for entreprenøren og ledningsejeren i marken. Resultatet blev til en visualiseringsmetode, som efterligner det samme visuelle udseende og symboler, som man kender fra virkelige afmærkninger af ledningsoplysninger.

Den anden visualiseringsmetode anvender 3D punktskyer af åbne ledningsgrave, som var scannet vha. LE34’s 3D opmålingsapp, SmartSurvey. 3D punktskyer af ledningsgrave er en ny form for 3D ledningsdokumentation, som forsyningsvirksomhederne Novafos og Aarhus Vand de seneste par år har indsamlet fra mange af deres vandforsyningsledninger. Ved at visualisere disse 3D punktskyer i AR danner det en overbevisende "se-under-jorden"-visning.

Forventningen er, at de to metoder til at visualisere ledningsdata kan hjælpe entreprenører og ledningsejere i marken med nemmere at lokalisere hvilke ledninger, der er placeret under jorden, og hvor, der er placeret. Det vil føre til mere effektiv og fejlfri planlægning og udførelse af ledningsarbejde, som kan hjælpe med at forebygge graveskader. Visualiseringerne har allerede været fremvist for entreprenører og ledningsejere med positiv tilbagemelding.

Begge visualiseringsmetoder er innovative ved at være nye ift., hvordan AR-systemer hidtil har visualiseret underjordiske ledningsdata. Her kan bl.a. nævnes systemer som AugView, Trimble SiteVision og vGIS. Visualiseringsmetoderne udmærker sig især ved at virke troværdige, hvilket bl.a. skyldes, at visualiseringen er placeret helt tæt på terrænoverfalden. Med andre ord kan man sige, at visualiseringsmetoderne blander de digitale ledningsdata med de virkelige omgivelser på en naturlig måde.

Visualisering af ledningsdata i marken med Augmented Reality
IT34 / Aalborg Universitet