Fremstilling af søkort – datacentreret tilgang

Session

Så til søs

Abstract

Geodatastyrelsen (GST) har omlagt sin søkortproduktion til nyt software, hvilket har medført en ny tilgang til fremstilling af søkort. Dette er gjort ud fra et ønske om datacentreret tilgang i stedet for produktfokus samt øget processtyring af kortproduktion. Som en del af denne omlægning kræver det en standardisering af skalaer og af features. Der produceres stadig papirsøkort, hvilket medfører sine egne udfordringer.

GST vil fortælle om sine erfaringer og vise praktiske eksempler på hvorledes, det er implementeret, samt på hvorledes, det har indflydelse på den daglige produktion af danske og grønlandske søkort.

Målgruppe

Målgruppen er dataejere såsom deltagere fra offentlige styrelser - særligt de, der har med data på havet og i kystzonen at gøre. Endvidere er målgruppen brugere af data på havet og i kystzonen samt brugere med interesse for kortfremstilling og automatisering. Alle, der er interesserede i standardiseringsarbejde og datamodeller, er ligeledes velkomne og kan få udbytte af indlægget.

 

Yderligere uddybning af abstract

Fremstilling af søkort – datacentreret tilgang
Nikolaj Møller
Geodatastyrelsen