S-100 rammeværk - Nye globale standarder for marine data

Session

Så til søs

Abstract

Den Internationale Hydrografiske Organisation (IHO) har udarbejdet S-100 Universal Hydrographic Data Model, som er et internationalt rammeværk for marine data og produkter. S-100 beskriver standarder og specifikationer for en række marine data og produkter. Arbejdet har været i gang i mange år, og de første specifikationer forventes klar til implementering i løbet af 2023.

Formålet med S-100 standarden er at fremme udvikling af digitale produkter og services, så de marine data kan bruges både til sikker og effektiv sejlads såvel som til andre formål.

Geodatastyrelsen (GST) vil give en introduktion til det nye rammeværk, samt fortælle om baggrunden for det. Vi vil også fortælle, hvordan GST arbejder med implementeringen nationalt, samt hvilken betydning S-100 har for dataejere og øvrige med interesse for data på havet.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er dataejere fra offentlige styrelser - især dem, der har med data på havet og i kystzonen at gøre. Målgruppen er også brugere af data på havet og i kystzonen, men alle, der er interesserede i standardiseringsarbejde og datamodeller, kan få noget ud af at deltage ved indlægget.

Yderligere uddybning af abstract

S-100 rammeværk - Nye globale standarder for marine data
Sophie Hohwü-Christensen
Geodatastyrelsen