Hvordan spiller GIS og BIM sammen i den grønne omstilling?

Session

Geo-BIM

Abstract

Der er et stort fokus i disse år fra arkitektur-, ingeniør- og konstruktionsvirksomheder på samspillet mellem GIS og BIM og på de fordele, der kan skabes igennem adgang til data og visualiseringer i en samlet autoritativ platform på tværs af projektfaser og fagdiscipliner.

Vi arbejder med, hvordan man i komplekse projekter inden for grøn energi kan skabe en brugergrænseflade i de tidlige projektfaser, hvor projektteams på tværs af fagdiscipliner kan samarbejde om og udforske BIM-data i kontekst til egenproducerede geodata (støj, vind, mesh) og fællesoffentlige data.

Indlæggets formål er at udforske strategiske overvejelser, værdiskabelse og udfordringer ved samspillet mellem GIS og BIM i denne type projekter. Derudover vil vi berøre nogle af de tekniske muligheder og udfordringer, der er i grænsefladen mellem BIM og GIS.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2022, der er interesserede i værdiskabelsen, i de tekniske løsninger og i udfordringerne i samspillet mellem GIS og BIM. Ansatte i bygge- og anlægsbranchen med relation til projekter om grøn energi er også i målgruppen.

Yderligere uddybning af abstract