Superresolution – opskriften på højtopløselige satellitdata

Session

Alt grønt fra rummet

Abstract

Satellitteknologi er under kraftig udvikling og vækst i disse år. Det gælder udviklingen af nye og bedre satellitsensorer, men i særdeleshed også vores evne til at processere og udnytte eksisterende satellitdata - samt kombinationen af disse - på en langt bedre og mere effektiv måde.

I denne præsentation vil deltagerne blive præsenteret for en helt ny metode til at forfine tætte tidsserier af lavt opløselige satellitdata gennem datafusion. Metoden anvendes til at adressere nogle af de eksisterende udfordringer forbundet med kompromisset mellem daglige (men lavt opløselige) satellitdata og 2-3 x ugentlige (men højtopløselige) satellitbilleder. Dette kaldes også superresolution. Denne metode giver helt nye muligheder for omkostningseffektiv og højfrekvent monitorering af dynamiske økosystemer og naturområder.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er nysgerrige brugere af geodata med interesse for anvendelse af satellitdata samt interesse for teknologiudvikling inden for processering og udnyttelse af de nyeste satellitdata. Endvidere er målgruppen deltagere ved Kortdage 2022 med interesse for brug af tætte tidsserier som metode til at understøtte detaljeret monitorering af alt det dynamiske.

Yderligere uddybning af abstract