Overblikket fra satellitter – biodiversitet i kystzonen

Session

Alt grønt fra rummet

Abstract

Vand og liv er uløseligt forbundet med hinanden og særligt i kystzonen, hvor livet er mangfoldigt og produktivt i mange niveauer af fødekæden. Samtidig er kystzonen ekstrem dynamisk og omskiftelig, og de fysiske og biologiske forudsætninger for livet ændres hurtigt gennem de konstante forandringer skabt gennem tidevandet, temperaturvariationer, havspejlsstigninger, storm eller forurening.

Danmark har næsten 9000 km kystlinje, og satellitbaserede analyser har afgørende betydning for at kvalificere et datagrundlag i kystzonen, som afspejler de konstante forandringer.

I denne præsentation vil deltagerne blive introduceret for en række satellitbaserede metoder til at monitorere status for miljø og biodiversitet i kystzonen. Vi vil have særligt fokus på deep learning-metoder til monitorering af maritimt makroliv, automatiseret kortlægning af akvatisk vegetation, samt national monitorering af algeopblomstring.

Målgruppe

Målgruppen er nysgerrige brugere af geodata med interesse for anvendelse af satellitdata. Målgruppen er også offentlige aktører med interesse for, hvordan satellitdata kan anvendes som skalerbart og omkostningseffektivt redskab til at monitorere og kvalificere miljø og biodiversitet i kystzonen.

Yderligere uddybning af abstract