Jordobservation til dynamisk monitorering af grønne bymiljøer

Session

By og miljø

Abstract

En af byernes største designmæssige udfordringer er at tilrettelægge integrerede bymiljøer, som balancerer mellem vækstambitioner, en stigende befolkning samt nye standarder for grøn vækst, biodiversitet, klima og livskvalitet i byerne. Det kræver bl.a. en velbalanceret brug af grøn og blå infrastruktur at skabe attraktive, bæredygtige og modstandsdygtige byområder.

Med udgangspunkt i et nyt ESA-støttet projekt: "GreenUP" vil denne præsentation introducere nye metoder og redskaber for brug af satellitdata, offentlige geodata og maskinlæring til at monitorere byens grønne og blå infrastruktur samt dokumentere forandringer over tid. Derved bidrages til forvaltnings- og planlægningsopgaver ift. grøn omstilling, biodiversitet og en vildere natur ved dynamisk kortlægning af blå og grønne objekter i byen (vejtræer, hække, buske, søer og åer), varmeøer og relevante indikatorer.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er nysgerrige brugere af geodata med interesse for anvendelse af satellitdata. Desuden er målgruppen offentlige aktører med interesse for brug af satellitdata som omkostningseffektiv måde til at understøtte mere datadrevne forvaltnings- og planlægningsopgaver, hvad angår grøn omstilling, klima og biodiversitet i byerne.

Yderligere uddybning af abstract

Skalerbar og holistisk integration af blå/grøn/grå infrastruktur kræver gode og målrettede planlægnings-, overvågnings- og evalueringsredskaber til at understøtte centrale planlægnings- og forvaltningsopgaver i kommunerne, samt løbende dokumentere og kvalificere effekten heraf på by-niveau. Enkeltstående, statiske opgørelser kan bruges til at forstå struktur, funktion og økosystemtjenester på et givet tidspunkt, men en opgørelse kan hurtigt blive forældet i det dynamiske bylandskab. Højfrekvente målinger af indikatorer kan dokumentere forandringer over tid, hvilket er afgørende i forhold til at bestemme tendenser og forstå byens dynamik, fx ændringer i vegetationsdækket, og de bedste politiske mekanismer til at ændre disse tendenser.

Satellitdata er særdeles velegnet til at understøtte skalérbare og kontinuerlige monitoreringsløsninger. Med moderne satellitteknologi kan hele byens grønne puls blive målt og vejet hver eneste dag, og ikke bare en enkelt gang om året. Hvor mange træer findes der i byen, og hvordan har det ændret sig siden sidste år? Hvad er forholdet mellem byens grønne og grå infrastruktur? Hvor meget grønt har byen pr. indbygger, og hvor er der grønnest? Hvor ofte bliver dette område oversvømmet, og hvornår skete det sidst? Hvordan har byens nye parkområde bidraget til at nedbringe overfladetemperaturen og den urbane varmeø? Hvor sund er vegetationen i byen lige nu, og hvor er der risiko for tørke?

Disse og mange andre spørgsmål kan løbende besvares ved hjælp af satellitdata. Med moderne maskinlæringsmetoder og cloud infrastruktur kan de blive besvaret for hele byen på samme tid, ja sågar alle byer i Danmark på én gang. Det giver helt nye muligheder for at monitorere natur og klimainitiativer på tværs af bygrænser, og på landsplan. Således kan den samlede effekt heraf dokumenteres, og byområder kan udpeges, hvor der skal sættes ekstra initiativer i gang.

Vi har i mange år beskæftiget os med brug og anvendelse af satellitteknologi til dynamisk monitorering af byområder, heriblandt natur og biodiversitet. I et helt nyt ESA-støttet (Det Europæiske Rumagentur) projekt skal det belyses, hvordan satellitteknologi kan omformes til fleksible og brugerrelevante redskaber, som bl.a. kan anvendes af kommuner i Danmark til at understøtte udpegning, implementering og monitorering af NBS (Naturbaserede) aktiviteter.