Luftbåren bathymetrisk opmåling

Session

Scanning

Abstract

ALB (Airborne LiDAR Bathymetry) benytter en sensor, som kombinerer en topografisk og bathymetrisk LiDAR-scanner med et RGBi-kamera, hvorved man kan opnå en fuldstændig højdemodel og fotodækning i kystnære zoner og områder med vanddybder ned til 5 - 40 m afhængig af vandforholdene.

Vi har i 2021-22 udført fire ALB-opgaver i meget forskellige områder med henblik på at demonstrere muligheder og begrænsninger for, hvad teknologien kan anvendes til. I samarbejde med de norske vandløbsmyndigheder, NVE, udførtes en opmåling af tre floder og en sø. I Bahamas gennemførtes en opmåling af 1.100 km2 vandområde med henblik på identifikation af søgræsområder. For GST er der i 2022 indsamlet data for tre områder i Kattegat og Roskilde Fjord. Endvidere blev der gennemført et pilotprojekt ved Fjøløy nær Stavanger.

Præsentationen vil omfatte en kort beskrivelse af opgaverne og konklusionerne, herunder fordele og ulemper med teknologien.

Målgruppe

Målgruppen er kort- og GIS-brugere, som interesserer sig for den nyeste opmålingsteknologi inden for luftbåren bathymetrisk opmåling (Airborne LiDAR Bathymetry) og de potentielle anvendelser.

Yderligere uddybning af abstract

Luftbåren bathymetrisk opmåling
Leica Geosystems Technology A/S