At tackle den digitale transformation

Session

Organisation og forretning

Abstract

Der er forandringer alle vegne. Måden, vi arbejder på, og de data, produkter og ydelser, som stilles til rådighed, er under løbende forandring. For slet ikke at tale om tårnhøje forventninger fra aftagerne af de forskellige ydelser.

For at tackle forandringerne lancerede Geodatastyrelsen i 2021 en ny ambitiøs 10-årig strategi. Visionen er at sikre let tilgængelig og troværdig stedbestemt information om havet og fast ejendom. Indsatserne omfatter bl.a. at klæde medarbejdere og ledere på og at skabe fælles forståelse for de nødvendige teknologiske og organisatoriske omstillinger.

Kom og hør om de strategiske overvejelser og ambitioner om at sætte endnu mere fart på den digitale transformation af styrelsens kerneopgaver med udgangspunkt i vores allerede velfungerende digitale arbejdsgange.

Målgruppe

Målgruppen er alle deltagere ved Kortdage 2022.

Yderligere uddybning af abstract

For at sikre, at Geodatastyrelsen (GST) er på forkant med de hastige forandringer i samfundet både med ny teknologi og nye forventninger og behov, lancerede GST i 2021 en ny ambitiøs 10-årig strategi. Visionen er at sikre let tilgængelig og troværdig stedbestemt information om havet og fast ejendom. Strategien implementeres gennem en række indsatser, der bl.a. skal sikre, at der skabes en fælles forståelse af den udvikling, som foregår, og opbygge kompetencer, så medarbejdere og ledere klædes på til at tackle fremtidens opgaver og de nødvendige teknologiske og organisatoriske omstillinger og justeringer.

Oplægget holdes af direktør Pia Dahl Højgaard og kontorchef Jesper Nørgaard, som vil tage deltagerne med ind i maskinrummet og de overvejelser, der ligger bag.

At tackle den digitale transformation
Pia Dahl Højgaard
Geodatastyrelsen