Den nye Datafordeler er på vej

Session

Fremtidens datasæt

Abstract

Den fællesoffentlige Datafordeler giver via webservice og filudtræk let og sikker adgang til sammenhængende grunddata af høj kvalitet, herunder geodata såsom GeoDanmark, Ortofoto, Danmarks Højdemodel og Matrikeldata.

Der er i november 2021 igangsat et genudbud, der skal sikre, at Datafordeleren moderniseres med henblik på at optimere og fremtidssikre distributionen af data med både anvendernes og registermyndighedernes behov for øje. Det forventes, at en ny leverandør er fundet primo oktober 2022.

I indlægget giver vi en gennemgang af tidsplaner for både transitionen af Datafordeleren til den nye leverandør og den efterfølgende modernisering. Der vil være fokus på, hvad transitionen kan få af konsekvenser for fx anvendelsen af grunddata fra Datafordeleren, mens en gennemgang af hovedlinjerne i moderniseringen løfter sløret for, hvad man kan forvente sig af den moderniserede Datafordeler.

Målgruppe

Indlægget henvender sig til teknikere, forretningsspecialister og -udviklere samt ledere i både den offentlige og private sektor, der har en interesse i let og sikker adgang til geodata såsom GeoDanmark Ortofoto, Danmarks Højdemodel og Matrikeldata.

Yderligere uddybning af abstract

Datafordeleren er udsprunget af en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, implementeret via Grunddataprogrammet og drives i dag af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI).

Den fællesoffentlige Datafordeler distribuerer en lang række sammenhængende grunddata fra offentlige registre, som har stor forretningsmæssig betydning for både de kommunale, regionale, statslige og private aktører.

Derfor er der i forbindelse med modernisering af Datafordeleren stor fokus på, at Datafordeleren også fremadrettet giver let, stabil og sikker adgang til sammenhængende grunddata til gavn for myndigheder, virksomheder og borgere.

Emner

  • Den moderniserede Datafordeler
  • Udbud af Datafordeleren
  • Tværoffentligt samarbejde
  • Geodata er grunddata
  • GeoDanmark Ortofoto
  • Danmarks Højdemodel

Stine Kern Licht er projektleder for moderniseringen af Datafordeleren.

Den nye Datafordeler er på vej
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur