Logdata: Et fyrtårn, du bør navigere efter!

Session

Power i BI

Abstract

Logdata afslører, hvordan geografiske data anvendes. Men hvordan kan det indgå i beslutningstagningen?

Det bliver en fortælling om, hvordan vi med Business Intelligence skaber en indsigtsfuld bro mellem logdata over anvendelsen af Dataforsyningen/Datafordeleren og den ledelsesinformation, som bliver brugt til at prioritere og målrette SDFIs tjenester.

Indlægget fokuserer på mulighederne i logdata, herunder hvordan vi anvender Business Intelligence til at prioritere udvikling og vedligeholdelse af de geografiske data. Derudover gives et indblik i hvilke redskaber og kompetencer, der er nødvendige for at komme i gang med at indsamle, rense og fremvise logdata.

Tilhørerne får indsigt i rejsen fra logdata til beslutningsunderstøttende dashboards. Oplægget kan inspirere til øget brug af Business Intelligence i arbejdet med de logdata, som deltagerene har til rådighed fra egne systemer.

Målgruppe

Indlægget henvender sig til alle deltagere ved Kortdage 2022, der er nysgerrige på potentialerne i Business Intelligence på baggrund af logdata over anvendelse af geografiske data. Målgruppen er både beslutningstagere og dem, der skal bringe beslutningsgrundlaget frem i lyset.

Yderligere uddybning af abstract

Logdata: Et fyrtårn, du bør navigere efter!
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur