Screeningsværktøj til udtagning af kulstofrige lavbundsjorde

Session

Landbrug under forandring

Abstract

Som et led i den grønne omstilling er der en politisk målsætning om at udtage 100.000 ha kulstofrige lavbundsjorder inden 2030. Til det formål er Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen ved at udvikle et GIS-baseret screeningsværktøj, som skal effektivisere og understøtte udtagningsindsatser på disse områder.

Det centrale indhold består i at udvikle et værktøj, der kan pege på de områder, som har de potentielt største klima- og miljømæssige effekter. Det skal desuden belyse eventuelle barrierer for udtagningen, således at sagsbehandlingen mindskes og udpegningen af uegnede jorder undgås.

I dette oplæg fortæller vi om, hvordan Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen anvender GIS til at understøtte den grønne omstilling af det danske landbrug, herunder hvilke overvejelser og analyser, der er foretaget for tilvejebringelse af screeningsværktøjet.

Målgruppe

Målgruppen er alle deltagere ved Kortdage 2022, der er interesserede i udviklingen af web-baserede GIS-værktøjer, herunder særligt ansatte i offentlig forvaltning, landbrugsrådgivere, samt jordejere og landbrugere.

Yderligere uddybning af abstract

Screeningsværktøj til udtagning af kulstofrige lavbundsjorde
Landbrugsstyrelsen