Anonymiserede adfærdsdata belyser den geografiske låneadfærd

Session

Kultur og fritid

Abstract

Bibliotekerne modtager et væld af informationer gennem deres låneregistrering, som de af GDPR-hensyn ikke må opbevare i længden. For bibliotekerne er det afgørende at kende brugernes forbrugsmønstre for at kunne tilbyde den optimale service og målrette initiativer til bestemte segmenter. Danmarks Statistik har udviklet en omfattende database, der kæder bibliotekernes lånedata sammen med andre registerdata for at finde mønstre i lånernes biblioteksbrug, som kun offentliggøres på aggregerede niveauer. Analyseresultaterne er velegnede til at vise geografiske forskelle i befolkningens biblioteksbrug.

Spørgsmål såsom hvorfor en større andel af borgerne i Allerød og Svendborg går på biblioteket end i resten af landet, er til det enkelte bibliotek at afgøre. Men lignende statistikker kan levere GDPR-sikret baggrundsdata, og kvadratnettet kan tilføje en geografisk dimension til de samme data.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2022 fra virksomheder - både private og offentlige - med adgang til større mængder historiske data, der kan kobles sammen med registerdata. Målgruppen er også dem, der vil bruge personrelateret data på en GDPR-sikker måde.

Yderligere uddybning af abstract

Præsentationen har to dimensioner:

  1. At aggregere personrelaterede data på en måde, så de kan bruges til at se historiske tendenser uden, at det går ud over persondatasikkerheden.
  2. At visualisere den geografiske fordeling af aggregerede data ved hjælp af kvadratnet på forskellig skala.