Nyt paradigme for satellitbaseret kontrol i landbruget

Session

Landbrug under forandring

Abstract

Landbrugsstyrelsen har siden 2019 - som et af de første udbetalingsorganer af landbrugsstøtte i EU - frivilligt anvendt satellitbaseret kontrol til at kontrollere landbrugets opfyldelse af udvalgte støttebetingelser. Den satellitbaserede kontrol er en kontrolform, hvor Sentinel-data analyseres og anvendes konkret i forvaltningen. Den satellitbaserede kontrol er en automatiseret proces, som indeholder komplekse algoritmer, udstilling af data og indsendelse af georefererede billeder.

EU introducerer et nyt paradigme for satellitbaseret kontrol som et element i den kommende fælleseuropæiske landbrugsreform. I dette nye paradigme øges kravene til medlemslandenes anvendelse af satellitdata, og der indføres nye krav om brug af yderligere datakilder.

Indlægget bliver en fortælling om paradigmeskiftet i anvendelse af satellit- og geodata og om, hvordan det kan integreres i den offentlige forvaltning.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er alle deltagere ved Kortdage 2022, der er interesserede i konkret anvendelse at satellitdata i den offentlige forvaltning eller blot med en mere generel interesse for satellitdata.

Yderligere uddybning af abstract

Nyt paradigme for satellitbaseret kontrol i landbruget
Landbrugsstyrelsen