Harmonisering af geologiske kort i Grønland

Session

Det gode design

Abstract

GEUS har i mere end 70 år arbejdet på at kortlægge Grønlands geologi, og ligger derfor inde med mange og meget forskelligartede geologiske kort. I Syd- og Sydvestgrønland er flere kortblade i skala 1:100.000 ved at blive harmoniseret til ét sømløst kort med én fælles signaturforklaring.

Produktionen af det sømløse kort giver flere udfordringer. Kortene er udarbejdet af forskellige geologer med mange års mellemrum, og varierer derfor meget på detaljeniveau, i farvevalg og i den geologiske tolkning. Desuden er kortene digitaliseret af forskellige GIS-personer enkeltvis uden at ensarte med de omkringliggende kort. Harmoniseringen til ét sømløst kort er endvidere vanskeliggjort af, at grænser og polygoner på hver side af kortgrænser ikke stemmer overens.

Ved indlægget vil vi fortælle om, hvordan dette bliver løst med en geologs fagperspektiv, samt med brugen af forskellige GIS-teknikker.

Målgruppe

Indlægget er for alle GIS- og digitaliseringsmedarbejdere med interesse for kortlægnings- og digitaliseringsproblemer, eller som har udfordringer ved sammenlægning af flere personers arbejde.

Yderligere uddybning af abstract

Andre problemstillinger ved harmonisering af kortblade er, at de oprindelige kort er baseret på forskelligt topografisk grundlag. Dette betyder, at digitalisering af polygoner og linjer kan være meget forskudte på tværs af kortene og stemmer efterfølgende ikke overens med den nuværende ’nyere’ topografi.

I visse tilfælde er geologiske enheder på de oprindelige kort blevet forældet, omdøbt eller slået sammen med andre enheder i litteraturen, hvorfor en nytolkning af geologien har været nødvendig i forbindelse med harmoniseringen. En væsentlig del af arbejdet har været at afstemme grænserne for geologiske enheder hen over kortbladsgrænser for at opnå en ensartethed.

Det samlede sømløse kort bliver efterhånden udvidet med flere kort i skala 1:100.000 og til andre dele af Grønland. Den første harmonisering involverede 10 kortblade i Sydvestgrønland og blev lanceret i 2011, mens yderligere 7 kortblade fra Sydgrønland blev tilføjet i 2018. Dette samlede kort bliver nu udvidet med yderligere 5 kortblade mod nordvest i området omkring hovedstaden, Nuuk.

Harmonisering af geologiske kort i Grønland
Katja Tandrup Walentin
GEUS