Landbrugsstyrelsens "Vaskemaskine"

Session

Geo-nørd

Abstract

Landbrugsstyrelsens webGIS-løsning, Internet Markkort (IMK), understøtter alle arealbaserede ansøgninger om tilskud under Landbrugsstyrelsens portefølje. Der er specifikke krav og restriktioner til de geometrier, der skal ind i IMK’s database. Derfor kræver nogle datasæt fra andre GIS-løsninger processering for at tilpasses til IMK’s database.

Landbrugsstyrelsens GIS-gruppe har udviklet modeller til at validere og rette geometrier, så de passer i IMK-databasen. Ved at anvende forskelligt software er det muligt at bruge de mest passende værktøjer for at komme i mål. Præsentationen vil gennemgå de forskellige modeller og værktøjer, der ligger til grund for Vaskemaskinen. Derudover belyser oplægget også de udfordringer, der opstod under udviklingen af Vaskemaskinen samt dens fremtid.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2022, der enten har interesse for eller brug for rensning af geometrier i forbindelsen med databaser med forskellige krav. Derudover er målgruppen dem, der er interesserede i modellering samt anvendelse af forskellig software til at komme i mål.

Yderligere uddybning af abstract

Landbrugsstyrelsens "Vaskemaskine"
Landbrugsstyrelsen