Anvendelsen af LER 2.0 ledningsoplysninger

Session

Forsyning II - Mere klassisk forsyning

Abstract

Indfasningsperioden for LER 2.0 (Ledningsejerregistret) udløber 1. juli 2023. Efter denne dato skal alle ledningsejere udveksle deres ledningsoplysninger efter LER’s datamodel for udveksling af ledningsoplysninger og via LER’s webservices. LER 2.0 ledningsoplysninger er således digitaliserede og har en høj grad af ensartethed.

Flere og større ledningsejere er allerede nu overgået til LER 2.0. Det giver en lang række nye anvendelsesmuligheder både for den udførende graveaktør og til planlægnings- og projekteringsformål. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) er den ansvarlige myndighed for LER og vi vil i dette oplæg have fokus på anvendelsesmulighederne af LER 2.0 ledningsoplysninger og på, hvad vi gør for at sikre optimale anvendelsesmuligheder af LER 2.0-data.

Målgruppe

Målgruppen for oplægget er Kortdage-deltagere, der vil høre mere om anvendelsesmulighederne for ledningsoplysninger i LER 2.0. Deltagerne vil ved indlægget også høre om, hvordan Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur arbejder med at understøtte den optimale anvendelse.

Yderligere uddybning af abstract

Anvendelsen af LER 2.0 ledningsoplysninger
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur