Synergi ved digitalisering af styrede underboringer

Session

Forsyning II - Mere klassisk forsyning

Abstract

Håndtering af styrede underboringer og gennempresninger er et lidt forsømt emne set fra et digitalt og geografisk perspektiv. Som udgangspunkt har de, der skal registrere (boreentreprenørerne), interesse i at slippe så nemt som muligt, mens de, der skal anvende (ledningsejerne), ikke har haft fokus på at stille krav og dermed heller ikke har været parate til at betale.

Med de øgede krav til dokumentation i forbindelse med LER 2 og den samtidigt nemmere adgang til digitale og strukturerede LER 2-svar, opstår der både nye krav og muligheder. Boreentreprenørerne kan nemmere integrere LER-svar i planlægningen, og ledningsejeren skal udlevere digitale oplysninger om boringen.

Vi har for Kontrolordning for styret boring og gennempresning udviklet et IT-system, som effektiviserer og smidiggør processen. På den måde skaber vi synergi for begge parter. Derudover er LER 2 tænkt helt ind i løsningen.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er ledningsejere samt landmålere og landinspektører, der deltager ved Kortdage 2022.

Yderligere uddybning af abstract

Synergi ved digitalisering af styrede underboringer
Peter Rydahl
LIFA A/S