Opmåling af underjordisk infrastruktur med mobiltelefon

Session

Scanning

Abstract

Mobiltelefoner er billige og til stede alle steder, så derfor rejser spørgsmålet sig hurtigt: Kan mobiltelefonen på forsvarlig vis anvendes til indsamling af pålidelig data med dokumenteret nøjagtighed, som vil kunne bruges til hhv. dokumentation, inspektion og kortlægning?

Både fotogrammetri og LiDAR er velkendte teknologier, som har været anvendt i mange år, men oftest har der været behov for specialudstyr med kalibreringsrapporter, osv. Nu har vi så et low-cost ikke-kalibreret instrument i lommen, som kan betjenes af alle. Kan det virkelig give et pålideligt resultat, der kan anvendes i en professionel verden?

Oplægget vil vise, at det rent faktisk kan det, og at en 45 sekunders video/LiDAR-optagelse med en mobiltelefon i virkeligheden er en totaldokumentation, der kan dække behovet for dokumentation, digital inspektion og kortlægning af underjordisk infrastruktur.

Målgruppe

Målgruppen interesserer sig for indsamling af data med relativ nye og utraditionelle ”instrumenter”.

Indlægget henvender sig til både offentlige og private aktører, der arbejder med underjordiske rør og ledningers dokumentation samt kortlægningen af disse.

Yderligere uddybning af abstract

Hvordan kan det indsamlede data behandles og kan der med fordel anvendes yderligere metoder til at forbedre nøjagtighed og pålideligheden af det endelige dataresultat?

Forskellige dataindsamlingsmetoder giver forskellige visuelle resultater og forskellige nøjagtigheder af data. At indsamle en video eller LiDAR-punktsky på omkring 45 sekunder er ikke svært, men der er alligevel en række forhold, der gør sig gældende i forhold til, om der er fuld dækning af de objekter, man forventer, om positionen er nøjagtig inden for flere meter eller få centimeter og om et afstandsmål er nøjagtig inden for decimeter eller millimeter. Jeg kigger nærmere på, hvordan skalapind og kontrolpunkter kan forbedre den relative nøjagtighed, og hvordan paspunkter og RTK kan forbedre den absolutte nøjagtighed. Jeg vil også kigge nærmere på, hvordan den nyere teknologi med LiDAR i mobilen kan anvendes enten selvstændigt eller være med til at understøtte fotogrammetriberegningerne.

Både ved anvendelse af kamera og LiDAR indsamles der en stor mængde data. I forbindelse med dokumentation bør alle disse data struktureres og ordnes således, at data let kan genfindes og anvendes i administrationen. Der vil derfor være behov for en datainfrastruktur til opbevaring af data og en fornuftig grænseflade til administration af de mange data.

Ved normal bearbejdning af data vil der typisk være en video, hvorfra der udtrækkes en række billeder. Disse processeres til en punktsky med tilhørende kvalitetsrapport. I processeringen vil der ligeledes eksporteres 3D mesh, højdemodel og orthomosaik. Dertil kommer eventuelle 3D modeller, digitaliseringer, samt noter og kommentarer. Det er ret mange forskellige datatyper, så hvis man har opmålt 4.000 forskellige anlægshuller, så er der behov for systematisk dataadministration.

I forbindelse med dataindsamlingen sker der jo således i virkeligheden en fuldstændig totaldokumentation af anlægsgraven på under 45 sekunder. Der indsamles så mange enkeltbilleder i høj opløsning, at der ikke er noget sted i anlægsgraven, der ikke er dokumenteret af billeder. Samspillet mellem punktsky og billede giver en optimal inspektionsplatform. I punktskyen kan der optages meget nøjagtige mål og koordinater til objekterne, og i billederne er mindre detaljer mere synlige end i punktskyen.

For at kunne bringe data i anvendelse er det nødvendig, at så mange som muligt kan tilgå data, og at denne tilgang er så bredt forankret som muligt. Derfor er det hensigtsmæssigt, at dækningspolygoner med metadata kan udstilles som WFS, der kan indlæses på alle GIS-platforme.

Når data er processeret og godkendt, og når nøjagtigheden er dokumenteret, kan kortlægningen også laves. En direkte digitalisering i punktskyen er mulig, og alle registreringer vil have den dokumenterede nøjagtighed. Alle objekter, der er synlige i data, kan registreres, og data kan udtrækkes til CAD og viderebearbejdes i henhold til hvilken som helst specifikation.