Beskyttelsesrum - glemte lokaler, der pludselig blev aktuelle

Session

Aktivér ressourcen

Abstract

Inden 1. maj 2022 er alle kommuner og/eller kommunale beredskaber blevet bedt om at indrapportere antallet af pladser i beskyttelsesrum til Beredskabsstyrelsen. Det er en optælling, der senest har været gennemført i 2002. Den gang var det på baggrund af hændelserne den 11. september året før. Denne gang er det krigen i Ukraine, der er den udløsende årsag.

Men hvordan skabes et godt grundlag for den aktuelle registrering, hvordan beriges data for yderligere anvendelse og hvordan vedligeholdes data fremover?

Målgruppe

Målgruppen er kommunale GIS-medarbejdere og andre, som har med kommunale arealer, bygninger og tekniske anlæg at gøre.

Yderligere uddybning af abstract

Opgaven satte et større detektivarbejde i gang i Guldborgsund Kommune (og sikkert mange andre steder), idet de foregående indberetninger kun har været et samlet tal for antallet af pladser i sikringsrum (oftest kælderlokaler i offentlige bygninger, boligblokke, større erhvervsejendomme, uddannelsesinstitutioner mv.) og betondækningsgrave (kaldet bunkers i folkemunde). Ingen steder havde vi adresser på betondækningsgravene, mens sikringsrummene er registreret i BBR.

Den konkrete optælling var nærmest at betegne som en hasteopgave. På bagkant heraf melder sig så spørgsmålet, om det ikke var en idé at få en mere tilgængelig registrering. I befolkningen vokser et ønske om at vide, hvor nærmeste beskyttelsesrum findes, og på myndighedssiden er der et behov for en status på, om de angivne beskyttelsesrum rent faktisk stadig findes, hvilken stand, de er i, mv.

Derfor har vi i Guldborgsund Kommune helt naturligt benyttet vores GIS til en samlet registrering.

....og det er så her, vi er nået til i skrivende stund (29.4.22).

Inden Kortdage forventer jeg, at vi har taget data aktivt i brug, beriget dem med yderligere oplysninger og inddraget en lang række andre interessenter i opgaven.

Forhåbentlig bliver der ikke brug for pladserne, men den fremtid, vi kigger ind i mht. sikkerhedssituationen i Europa, gør det sandsynligvis til et datagrundlag, vi fremover skal vedligeholde, så fremtidige anvendelser ikke starter helt på bar bund (igen).

Beskyttelsesrum - glemte lokaler, der pludselig blev aktuelle
Guldborgsund Kommune