Hvor mange besøger Amager Fælled om året?

Session

Kultur og fritid

Abstract

Brugen af forskellige former for tælleudstyr bliver mere og mere almindelig i forvaltningen af rekreative områder. En test på Amager Fælled og Nokken i København viser, at en kombination af faste og mobile tællere kan give et kvalificeret bud på det totale antal besøgende over året i større samlede områder med mange indgange.

Som udgangspunkt står en publikumstæller kun ét sted. Derfor er det en væsentlig udfordring at bruge enkelte eller nogle få tællere som grundlag for en opgørelse af det totale besøgstal for et område med mange indgange. På Amager Fælled og Nokken blev tællinger fra 5 permanente tællere ved hovedindgangene kombineret med data fra et antal mobile tællere, der blev flyttet rundt mellem de øvrige ca. 30 indgange. For hver indgang uden permanent tæller blev der beregnet en ’skala’ for tællingerne i forhold til dén faste tæller, der ’ligner’ den mest.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2022, der er planlæggere, designere eller forvaltere af den kreative brug af natur og grønne områder.

Yderligere uddybning af abstract

Metode:

 1. Københavns Kommune har placeret fem permanente tællere af mærket Eco-counter langs hovedindgangene til Amager Fælled og Nokken. Tællingerne blev i denne forbindelse opgjort på timebasis.
 2. Tællingerne fra de permanente tællere bliver korrigeret i perioder, hvor er er ’huller’ og kunstigt høje tællinger pga. tekniske fejl.
 3. 8 mindre tællere af mærket Klimator blev i tilfældig orden placeret rundt langt alle indgange til området i en 4-6 ugers testperiode.
 4. Da Klimator-tællerne angiveligt kun kan forventes at tælle korrekt inden for 2 m., blev effekten på tællingerne langs bredere stier vurderet og indregnet.
 5. For hver testperiode/placering blev det, time for time, beregnet hvilken af de permanente tællere, tællingerne lignede mest, og hvad skalaforholdet var.
 6. Ved manuelle tællinger i afkortede perioder blev der beregnet kalibreringstal for forholdet mellem udstyrets tællinger og det aktuelle antal besøgende.

Metoden giver en relativt effektiv og prisbillig mulighed for at anvende tællinger fra et begrænset antal eksisterende, faste tællere til at opnå totaltal.

På den måde vil det være muligt at

 • sammenligne årstællinger mellem forskellige områder,
 • vurdere udviklingen af besøgstallene, år for år, og
 • vurdere den samlede effekt af ændringer og tiltag i et område.

 

Hovedkonklusioner:

 1. Det kan lade sig gøre at give troværdige bud på totale besøgstal for større områder med et stort antal indgange - også uden permanent udstyr ved alle indgange.
 2. På Amager Fælled og Nokken blev tællinger fra fem permanente tællere placeret ved hovedindgangene kombineret med data fra et antal mobile tællere, der blev flyttet rundt mellem de øvrige ca. 30 indgange.
 3. For hver indgang uden permanent tæller blev der beregnet en ’skala’ for tællingerne i forhold til den faste tæller, der ’ligner’ den mest.
 4. Fremadrettet kan de beregninger af forholdstal mellem den permanente og de mobile tællerede anvendes, så længe der ikke sker væsentlige ændringer i adgangsveje, stier, faciliteter og den omkringliggende bystruktur.
 5. Ud fra beregningen vurderes det, at Amager Fælled i 2021 modtog 1.2 millioner besøg inklusive ikke-rekreative gennemkørsler.
 6. Nokken blev i 2021 besøgt af godt 300.000 besøgende, hvoraf ca. 200.000 besøgende vurderedes at bevæge sig langs den nord-sydgående sti langs med havnen.
 7. For Amager Fælled viste det sig på baggrund af beregningerne, at besøgende, der passerer de tre permanente tællere, udgør ca. 43% af det samlede besøgstal.
 8. Ved brug af de beregnede skaleringer for samtlige indgange, kalibreringer for stibredder og det aktuelle antal besøgende, samt de årlige tællinger for de tilsvarende permanente tællere blev det samlede besøgstal for hele området beregnet.
Hvor mange besøger Amager Fælled om året?
Københavns Universitet