Redigering af data i ArcGIS SDE-databaser nu muligt fra QGIS

Session

Geo-nørd

Abstract

Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har i samarbejde fået udviklet funktionalitet til QGIS, der tillader, at man kan redigere i ArcGIS SDE-databaser fra QGIS. Det har indtil nu kun været muligt at se data via QGIS’s ”ArcGIS REST Server”-brugergrænseflade, men nu er det også blevet muligt at redigere data. Dette åbner for QGIS’s funktionalitet bl.a. i forhold til mere avanceret redigering og snapping. Funktionaliteten virker både op imod "ArcGIS Enterprise Portal"-installationer og op imod ArcGIS Online.

Ved indlægget vil det blive demonstreret, hvad man kan og ikke kan med den nye funktionalitet. Ikke mindst vil vi se på, hvordan man får adgang til det. Der vil også blive vist konkrete eksempler fra styrelserne på hvilke opgaver, der nu kan løses i QGIS, som tidligere blev løst enten i ArcGIS WebApps eller i ArcGIS Pro.

Målgruppe

Målgruppen er alle deltagere ved Kortdage 2022, der bruger ArcGIS Portal eller ArcGIS online, og som ønsker at kunne bruge QGIS til at redigere data. Desuden er indlægget relevant for deltagere, der interesserer sig for implementeringen af Open Source-programmer i offentlig administration.

Yderligere uddybning af abstract

Redigering af data i ArcGIS SDE-databaser nu muligt fra QGIS
Naturstyrelsen