Fremtidens skråfoto

Session

Fremtidens datasæt

Abstract

De fleste har sikkert søgt efter egen bolig i de offentligt tilgængelige skråfotos, som SDFI indsamler hvert 2. år. Skråfotos benyttes bl.a. af kommuner og private virksomheder til at se bygninger fra alle retninger, til at spare en køretur, når en bygning skal besigtiges, eller af Skatteforvaltningen til de nye ejendomsvurderinger.

Men skråfotos kan anvendes til meget mere. Kun fantasien sætter begrænsningerne. Som noget nyt kan du nu få adgang til skråfotos via SDFIs nye API, dvs. en grænseflade mellem computerprogrammer, som tillader forskelligt software at ”tale” med hinanden.

Formålet med det nye API, som er baseret på åbne standarder, er at skabe grundlaget for, at der kan udvikles nye digitale løsninger baseret på skråfotos. Dermed fremmes værdien og brugen af skråfotos fremover. Fordelen ved åbne standarder er, at det sikrer bedre udveksling og integration af data.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage 2022, der arbejder hos kommunale, statslige og private aktører. Både GIS-specialister og generalister vil kunne få en del med hjem.

Yderligere uddybning af abstract

Fremtidens skråfoto
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur