Sociogeografisk ulighed i mental sundhed

Session

Sund og social

Abstract

I løbet af de seneste årtier er der opstået en stigende interesse for at undersøge social ulighed i sundhed på baggrund af, hvor folk er bosat. Forskning peger i den forbindelse på, at sociale forhold ved de nabolag, hvori folk er bosat, også kan have en effekt på beboernes sundhed, udover beboernes egne sociale karakteristika.

Indlægget tager udgangspunkt i et ph.d.-projekt fra Aalborg Universitet med fokus på, hvordan sociale forhold i nabolag kan påvirke beboernes mentale sundhed. I projektet anvendes en inddeling af Danmark i mere end 7.000 socialt homogene mikroområder kombineret med GIS og statistiske modeller, hvilket resulterer i geografiske mønstre og sammenhænge, der ikke ses ved brug af administrative grænser. Resultater fra projektet viser bl.a., at både de socioøkonomiske forhold i nabolag samt oplevet tillid mellem beboere er relateret til beboernes mentale sundhed.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er alle deltagere ved Kortdage 2022, som interesserer sig for social ulighed i mental sundhed fra et geografisk perspektiv.

Yderligere uddybning af abstract

Sociogeografisk ulighed i mental sundhed
Aalborg Universitet