Fallback-skærmkort med OSM-metodik og autoritative data

Session

Geo-nørd

Abstract

Geografiske tjenester har gjort distribution af data effektiv, men også sårbar for udfald. Dette har medført, at der hos Politiet er et ønske om en fallback-løsning, som vi selv hoster til brug for de tilfælde, hvor der er knas med tjenesterne.

Opgaven blev indledt med en undersøgelse af best-practice for baggrundskort og af hvilke metoder, der var "åbne nok" til, at man kunne tage udgangspunkt i dem som basis for det videre arbejde. Dernæst blev der identificeret en række ønsker: Autoritative data, genkendelighed fra skærmkortet og mulighed for tilpasning - ønsker, som det faktisk lykkedes at få implementeret.

Ved indlægget gennemgås processen, hvor den kartografiske stil og datametoder fra OSM-grundkort blev kombineret med danske grunddata og den tematiske beskrivelse af skærmkortet fra SDFE. Fallback-skærmkortet benyttes nu i forskellige GIS applikationer, hvilket sikrer, at der kan arbejdes ved nedbrud.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er den data- og kartografi-interesserede GIS-medarbejder, som måske selv har forsøgt sig med et grundkort, eller som er interesseret i mulighederne for at lave en lokal fallback-løsning til brug for situationer, hvor Datafordeleren fx er nede.

Yderligere uddybning af abstract

Indlægget handler om etablering af et fallback-skærmkort til Politiet, der er baseret på OSM-metodik og autoritative data.

Et fuldt ud funktionelt grundkort kræver tre centrale elementer: En velfungerende datamodel og struktur, en hel masse styling og en platform til udstilling af resultatet.

Ved indlægget forklarer vi - med udgangspunkt i Politiets fallback-løsning - hvorledes dette er løst på en måde, så OSM-metodik og autoritative data er kombineret.

Ud fra et Github-repositorium fra Geosolutions, der udstiller OSM-data med Geoserver, blev den underliggende datametodik undersøgt. Denne model bygger på en række pre-generaliserede forsimplinger af data for forskellige objekttyper. Baseret på en lang række grunddata blev FME sat til at genskabe denne struktur, så data lagres på samme måde som OSM med det samme tematiske indhold.

Derefter blev kartografien undersøgt. Hvordan er de forskellige styles komponeret, og hvilke elementer har vi egentlig brug for fra OSM? Denne analyse krydsede OSM-stylen med de af FME producerede data, så vi nu havde et "OSM-like" kort baseret på danske data.

Til sidst blev stylen redigeret, så beskrivelserne og de kartografiske valg fra skærmkortet blev overført. Således havde vi slutteligt et OSM-like kort, der var baseret på autoritative grunddata og stylingen fra skærmkortet.

Brugerne havde en række ønsker til ekstra tilpasninger, hvilket blev inkorporeret og forsøgt gengivet uden at skubbe for meget til balancen i skærmkortet. Resultatet er en Geopackage, som udstilles og styles med Geoserver, hvilket giver os et on-the-fly renderet skærmkort som WMS. Når den ikke er "tilet", så er løsningen ikke super hurtig, men alligevel brugbar - og i hvert fald bedre end en løsning uden grundkort.

Fallback-skærmkort med OSM-metodik og autoritative data
Rigspolitiet