Hvordan bruges pengene bedst ift. oversvømmelser?

Session

Løsninger til klimasikring

Abstract

Et nyt værktøj til beregning af skadesøkonomi ifm. oversvømmelse understøtter de danske kommuners arbejde med DK2020 og klimatilpasning. Værktøjet, der er kommet til i et samarbejde mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner og leverandører, er Open Source og frit tilgængeligt for alle.

De danske kommuner har i deres arbejde med klimatilpasning brug for at vide, hvor det giver mest mening at sætte ind over for oversvømmelser. Det er her vigtigt at kunne beregne skadesøkonomi og se på risikokortlægningen.

Geo Fyn og de fynske ejerkommuner startede derfor i 2021 et projekt, hvor målet var udarbejdelse af et værktøj, der kunne hjælpe med denne opgave. Hensigten er, at kommunerne og deres leverandører vil anvende værktøjet i deres opgaveløsning enten direkte eller ved at genanvende de spatiale forespørgsler i egne løsninger.

Kom og hør om projektet og om værktøjet.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2022, der arbejder med klima, oversvømmelse og GIS.

Yderligere uddybning af abstract

Hvordan bruges pengene bedst ift. oversvømmelser?
Svendborg Kommune hhv. GeoFyn