Autonom inspektion af fortove med robothunden Spot

Session

Studerende har ordet

Abstract

Inspektion af fortove er både tidskrævende og dyrt for danske kommuner, men tilstanden af fortove er vigtig for trafiksikkerheden for fodgængere. Mangelfuld vedligeholdelse kan resultere i, at hele fortovsstrækninger skal genetableres, hvilket kan gøre regningen væsentlig større.

I dette bachelorprojekt har vi undersøgt, hvordan inspektion og tilstandsvurdering af fortove kan automatiseres ved hjælp af robotter, Computer Vision, punktskyer og neurale netværk. Disse teknikker er blevet kombineret i en prototype af et system til at demonstrere konceptet.

Til dette formål har et eksemplar af robothunden Spot fra Boston Dynamics fået sat et stereokamera på til at udføre inspektionen. Billedmaterialet bliver analyseret af et neuralt netværk, og indsamlede punktskyer bruges til at finde høje kanter eller fordybninger i fortovet, som kan udgøre en risiko for trafikanter.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage 2021, der er interesserede i robotteknologi, Machine Learning, samt Computer Vision og i, hvordan teknologierne kan anvendes til at løse opgaver inden for kortlægning af fejl og mangler på infrastruktur.

Yderligere uddybning af abstract

Autonom inspektion af fortove med robothunden Spot
Philip Lund Møller, Frederik Christensen, Marco Alemão, Valdas Drusikinis & Rasmus Skjelsager
Aalborg Universitet