Grøn omstilling og digitaliseringen af Danmark

Session

Hovedtalere

Abstract

Torsdag den 25. november ved Kortdage 2021 har vi den glæde at kunne præsentere Dansk Energis direktør, Lars Aagaard, som hovedtaler ved Kortdage 2021.

Dansk Energi ønsker at tage Danmarks grønne omstilling til et nyt niveau, hvor grøn el skal gøre Danmark fri af fossile brændsler. Forbrugerne skal have de rette incitamenter til at erstatte brugen af fossile brændsler med den stadig grønnere strøm – særligt i transporten, og når vi opvarmer vores boliger – og i energi- og forsyningssektoren skal vi blive bedre til at udnytte synergier på tværs af forsyningsarter. Her er digitalisering og dataadgang afgørende værktøjer.

Lars Aagaard er bl.a. involveret i Regeringens digitaliseringspartnerskab. Digitaliseringen forventes at blive en vigtig drivkraft for den grønne omstilling, og det nye digitaliseringspartnerskab skal levere anbefalinger til, hvordan Danmark og danske virksomheder kan skabe værdi gennem digitalisering. Anbefalingerne vil blive fulgt op af en ny og samlet digitaliseringsstrategi fra Regeringen.

Målgruppe

Oplægget er rettet mod deltagere ved Kortdage 2021 fra forsyningsselskaber, men i høj grad også mod deltagere med interesse for det større billede om samspillet mellem den grønne omstilling og digitaliseringen af Danmark.

Yderligere uddybning af abstract

Hovedtalen fra Lars Aagaard følges senere samme dag op med en session om forsyning.

Oplægget er således rettet mod deltagere ved Kortdage 2021 fra forsyningsselskaber, men i høj grad også mod deltagere med interesse for det større billede om samspillet mellem den grønne omstilling og digitaliseringen af Danmark.

Lars Aagaard har i en lang årrække stået i spidsen for Dansk Energi som administrerende direktør. Han peger på, at der er behov for en politisk vejviser, der guider os i en grøn retning, hvis vi skal nå klimamålene, der kræver en massiv investering i vedvarende energi. Vi har grønne teknologier, men det er nu, vi skal tage dem i brug.

Grøn omstilling og digitaliseringen af Danmark
Dansk Energi