Fra 0 til Corona-GIS - Overvågning af COVID-19 på SSI

Session

Sikkerhed og sundhed

Abstract

Overvågningen af COVID-19 har igennem hele pandemien været forankret i Statens Serum Institut (SSI). Det første tilfælde af COVID-19 blev registreret i Dansk Mikrobiologisk database (MiBa) i slutningen af februar 2020. MiBa har spillet en central rolle i overvågningen af COVID-19, da det er i MiBa, at alle positive og negative testresultater vedr. COVID-19 registreres og viderebehandles til diverse overvågningsformål.

Indlægget handler bl.a. om, hvordan SSI har anvendt GIS og forskellige GIS-værktøjer ifm. overvågningen af COVID-19 igennem pandemien. Det handler også om, hvorledes COVID-19 har været med til at flytte grænserne for, hvordan SSI normalt arbejder med geografiske data og værktøjer. Det er bl.a. drevet af efterspørgsel efter mere detaljerede geografiske data vedr. COVID-19.

SSI har også måtte gå nye veje ift. formidlingsplatforme og anvendelse af geografiske værktøjer. Her vil nogle af SSI’s mest besøgte "dashboards" blive præsenteret.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er alle deltagere ved Kortdage 2021, som interesserer sig for COVID-19-overvågning ud fra et geografisk perspektiv.

Yderligere uddybning af abstract

Fra 0 til Corona-GIS - Overvågning af COVID-19 på SSI
Statens Serum Institut