Status fra Grunddataudvalget

Session

En dekade med grunddata

Abstract

I dette indlæg vil en repræsentant for Geoforums Grunddataudvalg redegøre for udvalgets arbejde. Udvalget har særligt haft fokus på omlægningen af distributionen af grunddata og i særdeleshed på de grunddatasæt, der tidligere kunne hentes på Kortforsyningen, og som nu distribueres via Datafordeleren og sekundært via Dataforsyningen.

Ud over at give en redegørelse over arbejdet frem til nu, vil udvalget på denne session fremlægge planerne for det videre arbejde herunder på hvilke punkter, Geoforum kan bidrage til den proces, som SDFE har sat i gang vedrørende ’den strategiske retning for Grunddata’ eller grunddatastrategien, om man vil.

Udvalget ønsker naturligvis at inddrage Geoforums medlemmer – så har du noget på hjerte, som du gerne vil have, at udvalget arbejder med, håber vi, at du dukker op til sessionen og siger frem.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er alle deltagere ved Kortdage 2021, der interesserer sig for udviklingen vedrørende grunddata og Datafordeleren.

Yderligere uddybning af abstract

Geoforums Grunddataudvalg blev etableret i marts 2021, og første møde i det nye udvalg blev afholdt i april 2021.

På Geoforums hjemmeside findes der en beskrivelse af udvalget inkl. kommissorium for udvalget, se: https://geoforum.dk/grunddataudvalget.

Status fra Grunddataudvalget
Formand for Geoforums Grunddataudvalg