Droner under 250 gram - et reelt alternativ?

Session

Droner

Abstract

Tendensen har været klar i mange år - mindre, billigere og bedre droner. Opgaver, der tidligere krævede store og dyre droner, kan nu løses med mere tilgængeligt udstyr. Pr. 1/1 2021 specificerer lovgivningen en række lempelser, som gør det mere simpelt at bruge droner flere steder i organisation - også uden forudgående dronekursus.

I dette oplæg præsenteres eksempler på opgaver, hvor droner under 250 gram leverer et reelt alternativ til, hvad der tidligere krævede større droner. Vi undersøger, hvor langt disse små droners sensorer kan bringe os i retning af kendte geodata-output som ortofotos og 3D-modeller.

Du går også fra oplægget med konkrete anbefalinger til droner, apps samt tips og tricks til at komme i gang med at bruge droner, der vejer mindre end en kvart piskefløde.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere, der interesserer sig for dataindsamling med droner.

Yderligere uddybning af abstract

Geoforums Droneudvalg står bag denne præsentation om nye muligheder som følge af den ændrede lovgivning. Det er formand for Droneudvalget, Hans Hansen, der sammen med kolleger fra alle dele af geodata-branchen, tegner Geoforums Droneudvalg.

Droner under 250 gram - et reelt alternativ?
Geoforums Droneudvalg