Udtagning af lavbundsjord

Session

Klima og miljø

Abstract

Vådlægning af kulstofrige lavbundsjorder er et af de billigste virkemidler til at reducere Danmarks drivhusgasudledninger og udledning af kvælstof til vandmiljøet. Klimarådet og andre har foreslået, at udledningerne bliver belagt med en CO2-afgift for at tilskynde til vådlægning.

Men hvor ligger de kulstofrige lavbundsjorder? Hvilke områder kan vådlægges uden problemer for nabobedrifter? Hvilke vådlægningsprojekter bør koordineres mellem bedrifterne? Hvor stor en andel af bedrifternes jorder bliver ramt af afgift? Disse spørgsmål er centrale, når vådlægninger skal planlægges. Spørgsmålene kan kun besvares ved rumlige analyser.

I denne præsentation vises Klimarådets bud på, hvordan sådanne analyser kan gennemføres.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage 2021, der er ansatte i offentlig forvaltning, landbrugsrådgivere, fra offentlige myndigheder, eller jordejere.

Yderligere uddybning af abstract

Udtagning af lavbundsjord
Martin Rudbeck Jepsen
Københavns Universitet