På vej mod den bæredygtige og beboelige by

Session

By og modeller

Abstract

Aarhus Kommune og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har etableret et samarbejde om at fremme nyskabende anvendelser af innovative data til modernisering af den offentlige forvaltning.

Arbejdet med 3D bymodeller går bl.a. ud på at undersøge kvaliteten af en 3D bymodel, der baseres på fælles-offentlige data som Geodanmark, Danmarks højdemodel og skråfotos. Parterne undersøger eksempelvis, hvor langt man kan komme med eksisterende softwareløsninger og de frit tilgængelige fællesoffentlige data.

Et særligt tema er udvikling af en metode for automatisk vedligehold (ajourføring), så 3D bymodellen løbende kan opdateres, når byrummet ændrer sig, fx hvis der bygges nyt eller etableres grønne områder. Specielt opdateringsproblematikken har hidtil været ganske udfordrende for de kommuner, der i dag har en 3D bymodel.

Målgruppe

Oplægget henvender sig til alle med interesse i udvikling af byer med bæredygtighed og "livability" som kerneværdier. Lokale 3D-bymodeller er et innovativt redskab i flere kommuners arbejde med byudvikling, lokalplanlægning, udsigtsanalyser, klimatilpasning, energieffektivisering m.m.

Yderligere uddybning af abstract

Indledningsvist vil der kort sættes nogle ord på det nyetablerede samarbejde mellem Aarhus Kommune og SDFE, særligt ift. målsætninger og baggrund for samarbejdet.

Der vil herefter blive givet eksempler på anvendelsen af 3D bymodeller som dialogværktøj mellem borgere og politikere. Det kan fx være analyse af egnede lokaliteter til solceller eller grønne tage, at visualisere effekten af nye byggeprojekter i byrummet, gennemføre udsigtsanalyser til/fra nye bygninger, estimering og visualisering af sol/skyggeforhold, vind- og regnvandsanalyser, bebyggelsesprocent og flere andre væsentlige informationer om nye byggeprojekter.

En 3D-bymodel kan på længere sigt understøtte Smart City og Internet of Things. Dermed er det et første vigtigt skridt på vejen mod byens digital tvilling.

Medforfatter på indlægget er Peter Schack Madsen, Aarhus Kommune.

På vej mod den bæredygtige og beboelige by
Marianne Knudsen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering