Datasammenhæng med geografiske referencemodeller

Session

GeoDanmark og …

Abstract

GeoDanmark er et samarbejde mellem de 98 kommuner og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) om at vedligeholde en kortlægning af by og landskab, som er præcis og aktuel. GeoDanmark-data er i dag fællesoffentlige grunddata, som sigter på at understøtte den offentlige sektor i bred forstand.

Geografiske referencemodeller er gået fra at være teori til at være praksis. På vejområdet er det en central komponent ift. at effektivisere drift, vedligehold og anlæg - og dermed gevinstrealisering.

Deltagerne kommer til at høre om referencemodeller som koncept med særligt fokus på vejreferencen. Herunder vil vi give eksempler på, hvordan datavasken tilrettelægges i kommunerne, og hvordan man kommer igennem opgaven i praksis.

Målgruppe

Oplægget er rettet mod anvendere af GeoDanmark-data i såvel den private som den offentlige sektor.

Yderligere uddybning af abstract

Endelig hører vi om forankringen af opgaven opad til i organisationen, som sikrer, at der etableres en god ajourføringsrutine. Ajourføringen skal vedligeholde datagrundlaget og sikre, at gevinsterne høstes ved anvendelse af data i de kommunale opgaver.

Datasammenhæng med geografiske referencemodeller
GeoDanmarks fællessekretariat