Datasammenhæng med geografiske referencemodeller

Session

GeoDanmark og …

Abstract

GeoDanmark-data er datainfrastruktur, der kan sammenlignes med fysisk infrastruktur som kloaknet og veje. Uden kloakvand og biler er infrastrukturen ikke i sig selv værdiskabende. Værdi og gevinster opstår, når infrastrukturen udnyttes i praksis. Dvs., når GeoDanmark knytter referencer til andre data – fx fagdata i forskellige sektorer – som derved kan udnytte GeoDanmarks datainfrastruktur.

Geografiske referencemodeller er gået fra at være teori til at være praksis. GeoDanmarks bygninger er koblet med en reference til BBR til brug i den kommende ejendomsvurdering. Lige nu sker der en tilsvarende kobling af GeoDanmarks veje med de vejadministrative systemer. Derved skabes en central komponent ift. at effektivisere drift, vedligehold og anlæg - og dermed gevinstrealisering.

Deltagerne kommer til at høre om referencemodeller som koncept med særligt fokus på vejreferencen. Herunder vil vi give eksempler på, hvordan datavasken tilrettelægges i kommunerne, og hvordan man kommer igennem opgaven i praksis.

Målgruppe

Oplægget er rettet mod anvendere af GeoDanmark-data i såvel den private som den offentlige sektor.

Yderligere uddybning af abstract

Endelig hører vi om forankringen af opgaven opad til i organisationen, som sikrer, at der etableres en god ajourføringsrutine. Ajourføringen skal vedligeholde datagrundlaget og sikre, at gevinsterne høstes ved anvendelse af data i de kommunale opgaver.

Datasammenhæng med geografiske referencemodeller
GeoDanmarks fællessekretariat