GeoDanmark – samarbejde om geografiske grunddata i udvikling

Session

GeoDanmark og …

Abstract

GeoDanmark er et samarbejde mellem de 98 kommuner og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) om at vedligeholde en kortlægning af by og landskab, som er præcis og aktuel. GeoDanmark-data er i dag fællesoffentlige grunddata, som sigter på at understøtte den offentlige sektor i bred forstand.

Den fortsatte digitalisering af den offentlige sektor betyder, at GeoDanmark-datas rolle som fælles digitalt, geografisk administrationsgrundlag bliver stadig vigtigere.

Flemming Frøsig Christensen og Morten Hvidberg, begge fra GeoDanmarks bestyrelse, vil fortælle om, hvordan GeoDanmark med udgangspunkt i den seneste strategi har styrket fokus på aktualitet, kvalitet og anvendelse. Ny systemunderstøttelse og integrationen med andre data (herunder adresser, bygninger, veje og vandløb) er nogle af redskaberne, som skal skabe nye muligheder for indsamling og kvalitetssikring af data.

Målgruppe

Oplægget er rettet mod anvendere af GeoDanmark-data i såvel den private som den offentlige sektor.

Yderligere uddybning af abstract

Keynoten giver endvidere et indblik i, hvordan GeoDanmark arbejder med at drive og udvikle samarbejdet om nye typer af fællesoffentlige geodata.

GeoDanmarks formand, Iben Koch, var oprindeligt inviteret til at give denne keynote, men har desværre måttet aflyse. I stedet glæder vi os over at kunne præsentere Flemming Frøsig Christensen, Silkeborg Kommune, og Morten Hvidberg, SDFE, der begge - som repræsentanter fra GeoDanmarks bestyrelse - vil forestå hovedtalen.