GIS i Metroselskabet – fra 0 til 100 på et år

Session

Organisation og ledelse

Abstract

Metroselskabet har i forbindelse med forberedelse af håndtering af LER 2.0 besluttet at etablere GIS i egen organisation for at imødekomme de nye krav.

På baggrund af en gennemført GIS-behovsanalyse i efteråret 2020 forud for indkøb af systemet har selskabet identificeret en række spændende anvendelsesmuligheder og har besluttet at etablere GIS mere bredt i organisationen.

Der er fokus på, hvordan GIS kan understøtte hele processen fra planlægning af anlægsbyggeriet og til driften af metroen nu og fremover. Etablering og anvendelse af GIS skal ske i et tæt samspil med BIM, som spiller en meget central rolle i anlægsprojekter fremadrettet.

Målgruppe

Målgruppen er dem, der arbejder med processer og forretningsorienteret GIS.

Yderligere uddybning af abstract

Metroselskabet har i disse år igangsat en ambitiøs digital forandringsrejse med en række parallelle digitaliseringsprojekter. Der er fokus på at gøre de digitale løsninger så brugervenlige og effektive som muligt. Dette arbejde er afgørende for etablering af nye interne arbejdsprocesser og samarbejde - på tværs af selskabet og med eksterne samarbejdspartnere.

Der er således fokus på etablering af forskellige tekniske løsninger, som skal integreres sammen i tæt samspil med forankring og forandring i organisationen.

Oplægget vil give deltagerne et indblik i, hvordan man tilrettelægger etablering af GIS i en ”GIS-grøn organisation” fra starten og de læringspunkter og erfaringer, vi høster undervejs i processen. Oplægget vil gøre status over erfaringer det første år.

Spørgsmål fra kortdagsudvalget:

Hvad er det, der skal få kortdagsdeltagerne til at gå ind til din fremlæggelse?
Nysgerrig på, hvordan man etablerer GIS fra bunden i 2021, og hvordan man planlægger at arbejde med GIS inden for metro/transportområdet.
– Hvem er målgruppen for foredraget?
Dem, der arbejder med processer og forretningsorienteret GIS.
Hvad er problemstillingen?
Hvordan man griber opgaven an med at imødekomme behov på relativt kort tid.
Hvad er den gode historie?
Læring, proces og muligheder samt spændende samarbejde på tværs i Metroselskabet, herunder potentialerne fremadrettet.
Hvad får en kortdagsdeltager ud af at høre dit foredrag?
Indblik i vores ”transformationsrejse”, læringspunkter og vores tanker om samspil mellem GIS og BIM.
Et oplæg, som i højere grad har fokus på proces frem for detaljer i de tekniske løsninger.

GIS i Metroselskabet – fra 0 til 100 på et år
Metroselskabet