Plandata.dk effektiviserer tilsyn med kommunal planlægning

Session

Planlægning 1

Abstract

I de seneste år er datasættet i det digitale planregister, Plandata.dk, blevet udvidet markant og dets kvalitet forbedret. Men når myndigheder fører tilsyn med planlægningen, er det ofte en tung proces, der fortsat kræver manuelle opslag i alle nye planer.

I 2020-2021 har Bolig- og Planstyrelsen sammen med øvrige myndigheder udviklet et værktøj, der udnytter det strukturerede, digitale plandata til automatisk at filtrere og sortere i hvilke planforslag, der ser ud til at kræve manuel sagsbehandling af den enkelte myndighed.

Det nye værktøj hedder MONI, Markering af Overlap med Nationale Interesser. Dets første version har været i brug siden februar 2021.

Oplægget præsenterer det nye værktøj og lægger op til diskussion af dets videre anvendelsespotentiale.

Målgruppe

Målgruppen er alle deltagere med faglig interesse i kommunal planlægning og anvendelsesmulighederne for digitale plandata.

Yderligere uddybning af abstract

Plandata.dk effektiviserer tilsyn med kommunal planlægning
Ole Pagh-Schlegel
Bolig- og Planstyrelsen