Kapacitetskort - oversigt over ledig kapacitet i elnettet

Session

Grøn strøm

Abstract

De seneste år har der været en voksende interesse for etablering af nye elproduktionsanlæg baseret på vedvarende energikilder (VE-anlæg) og udviklingen fortsætter.

Der er især fokus på nye solcelleanlæg, og placeringen af disse baseres ofte på adgangen til arealer, hvor anlæggene kan placeres, og ikke nødvendigvis, hvor der er plads i elnettet.

Ny elproduktion fra VE-anlæg skal kunne anvendes lokalt, hvor anlæggene placeres. Hvis ikke det er muligt, kan der blive behov for forstærkninger i elnettet. Etableringstiderne for sådanne forstærkninger vil være forskellige fra station til station og mellem distributions- og transmissionsnettet. Dette er en langvarig proces, hvilket kan være i konflikt med den hurtige etableringstid, der er for nye VE-anlæg.

Formålet med kapacitetskortet er at skabe fælles fokus på placering, mængde og tidsforhold relateret til tilslutning af nye VE-anlæg.

Målgruppe

Kapacitetskortets primære målgrupper er udviklere af nye elproduktionsanlæg og kommuner. Informationerne kan anvendes i de tidlige planlægningsfaser.

Yderligere uddybning af abstract

Medforfatter på indlægget er Rikke Bille Gaardestrup, Energinet.