Detaljeret klimaregnskab for konkrete landbrugsbedrifter

Session

Klima og miljø

Abstract

I forbindelse med det øgede fokus på landbrugets CO2-regnskaber, har ConTerra koblet gældende beregningsparadigmer for emissioner af klimagasser fra markdrift og husdyrhold til register og geodata for hver enkelt bedrift i Danmark. Herved opstilles der CO2-regnskaber for alle ca. 30.000 bedrifter i Danmark.

Beregningsresultater for hver delpost er koblet til markpolygoner og placering for stalde og lagre i GIS og tillader geografiske analyser. I en GIS-analyse beskrives bedrifternes arealanvendelse genereret "on the fly" på baggrund af seneste GeoDanmark-datasæt således, at et CO2-regnskab ikke er begrænset til landbrugsdelen, men medtager øvrig natur, hegn og skov.

Der er udarbejdet en webbaseret brugergrænseflade, der for den enkelte bedrift tillader konkrete scenarieberegninger baseret på brugerdefinerede virkemidler, som kan afgrænses efter bedriftstyper, jordbundsforhold eller miljømæssige betingelser.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2021, der er ansat i vandforsyninger, kommuner eller andre offentlige myndigheder. Men også konkrete landmænd.

Yderligere uddybning af abstract