3D-visualiseringer – frie geodata til understøttelse af formidling

Session

Visualisering

Abstract

3D-visualisering bliver mere og mere almindelig og med god grund. Ved at fremstille projektområder i tre dimensioner kan man skabe en unik platform for formidling af et ofte komplekst budskab. Det giver mulighed for at præsentere den overordnede, brede fortælling og samtidig at dykke ned og pin-pointe de konkrete forslag i en komplet geografisk kontekst.

I Skanderborg Kommune har vi gennem flere år udnyttet de skråfotos, som stilles gratis til rådighed af SDFE til at understøtte vores formidling af vores idéer til borgerne. Hvad end det handler om overordnede planer for, hvordan kommunen og borgerne sammen kan udvikle sports- og friluftsfaciliteter, eller det handler om håndtering af overfladevand i et boligområde, så har 3D-visualiseringer understøttet formidlingen af budskabet.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere, der i deres arbejde har brug for at formidle komplekse budskaber for et geografisk område. Det kan fx være deltagere, der arbejder i en kommune eller en styrelse.

Yderligere uddybning af abstract

At arbejde med 3D data kan være tungt. I samarbejde med Kortomatic har vi udviklet en effektiv proces, hvor forskellige typer af 3D data gøres klar til at blive konsumeret af 3D visualiseringssoftware. Herved bliver det let at lave en simpel 3D model af et område til anvendelse fx ved et borgermøde. Modellen kan yderligere beriges med højopløselige drone-modeller eller 3D modeller fra arkitekter eller andre samarbejdspartnere.

I oplægget viser vi, hvordan 3D visualiseringerne bindes sammen og formidles gennem video, ArcGIS Pro-miljøet og Open Source-biblioteket, CesiumJS.

Kom og se, hvordan man enkelt og hurtigt kan etablere et spændende og relevant formidlingsgrundlag til præsentationer, borgermøder eller projekt-visualiseringer. Lad os afmystificere 3D!

3D-visualiseringer – frie geodata til understøttelse af formidling
Ronni Fjordvald Søe
Skanderborg Kommune