Formidling af sportsbegivenheder i byrummet

Session

Visualisering

Abstract

Byrummet benyttes i stigende grad til afvikling af sportsbegivenheder. Byens geografiske struktur giver spændende muligheder, men også formidlingsmæssige udfordringer. Et begrænset udsyn nødvendiggør digital formidling - præcist og i realtid.

I denne præsentation kigger vi på by-orienteringsløb, bl.a. VM i Christiansfeld og EM i Neuchâtel. Løberne bevæger sig frit rundt mellem poster, der kun er afgrænset af byens geografi; huse, mure og hegn. GPS-målinger forstyrres af bygninger, og formidles de ubehandlede, giver det et misvisende indtryk af løberens faktisk rute; hen over bygninger eller igennem mure.

Ved at kombinere geodata om byen med løbets forløb i et partikelfilter, forbedres kvaliteten signifikant i realtid. Løberen holder sig til oplagte ruter og mulige områder. Partikelfilteret er en fleksibel statistisk Machine Learning-teknik, der også kan benyttes til fx droner og selvkørende robotter i byrummet.

Målgruppe

Præsentationen henvender sig til deltageren med interesse i anvendelse af bymodeller, formidling af GNSS-data, navigation og styring, realtids GIS-analyser og Machine Learning. Og måske også til deltageren, der blot er nysgerrig efter eksempler på, hvordan byrummets geografi kan anvendes på nye måder.

Yderligere uddybning af abstract

De fleste har prøvet at følge med i en etape af cykelløbet, Tour de France. TV-transmissionen kombinerer live billeder med løbsstatus, hvor fx tiden mellem en udbrydergruppe og forfølger vises. Vinder udbryderne tid eller bliver de indhentet? Den digitale løbsstatus giver et overblik, som TV-billederne sjældent giver. Men samtidig skal der være overensstemmelse. Det nytter ikke, at billederne viser, at udbryderne bliver indhentet, mens løbsstatus viser 20 sekunders forspring. I formidlingen af Tour'en er man hjulpet af en simpel geografi, en lang linje, typisk i åbne landskaber og med samlede grupper af deltagere. Dertil er der massive manuelle ressourcer og mobile kameraer tilknyttet formidlingen.

Når "TracTrac" skal bidrage med digital løbsstatus til TV-transmission af by-orienteringsløb, er forholdene langt fra så gunstige. Løberne sendes afsted enkeltvis, passerer hinanden og sig selv på kryds og tværs - og løber forkert. Geografien er kompleks og udgøres af byrummets begrænsninger. Kameraerne er placeret på enkelte faste punkter i løbet. Den digitale løbsstatus skal derfor - ud over mellemtider ved kontrolposter i løbet - formidle den enkelte løbers bevægelser i byrummet. Hvilken rute valgte løberen mellem post 7 og post 8? Dette skal gøres på baggrund af upræcise GPS-målinger, der er forstyrrede af bygninger. I praksis ses udsving på 30-40 meter i enkelte sektioner af et løb. Dette er nok til at placere løberen i en forkert gade, i en flod eller midt i en bygning.

For at omsætte løbernes fejlbehæftede GPS-positioner til en mere korrekt gengivelse, har vi sammen med TracTrac udviklet en statistisk model, der kombinerer geodata om byens geografi, GIS-analyseværtøjer, ruteberegninger og GPS-målinger. Modellen er baseret på et såkaldt partikelfilter, der er en fleksibel måde at beskrive et system, der består af sammensatte regler, begrænsninger og sandsynlighedsfunktioner. Først behandles geodata i forhold til unøjagtigheder og detaljeringsgrad. Ruteberegninger mellem kontrolposter i den åbne by-geografi benyttes til estimater af varigheden af løbets etaper. Herefter evalueres hver løbers GPS-målinger i forhold til en statistisk model, hvor bevægelser i byrummet begrænses af bygninger og andre geografiske elementer samtidig med, at viden om løbets tidsmæssige forløb udnyttes. Partikelfiltre for objekter i bevægelse - det kunne også være droner eller selvkørende robotter - er intuitivt nemme at forstå og at illustrere grafisk. Det kræver derfor ikke ekspertviden for at få udbytte af præsentationen, der vil give eksempler på både de tekniske og de formidlingsmæssige aspekter af den udviklede løsning.

TracTrac (www.tractrac.com) er specialiseret i GPS-baseret live-tracking af sportsbegivenheder i sportsgrene, hvor det er svært for tilskueren at følge med, fordi deltagerne bevæger sig uden for tilskuerens synsvidde, fx sejlsport, cykling, langrend og orienteringsløb.

Formidling af sportsbegivenheder i byrummet
Alexandra Instituttet