En leverandørs erfaringer med implementering af LER 2.0

Session

Forsyning

Abstract

Mange ledningsejere kender de overordnede krav, som stilles i LER 2.0. Flere leverandører har efterhånden LER 2.0-løsninger klar. Men hvordan ses indførelsen af LER 2.0 ud fra en softwareleverandørs synsvinkel?

Dette indlæg giver dig indsigt i nødvendige overvejelser for etablering af en LER 2.0-robot, der automatisk besvarer LER graveforespørgsler og henter besvarelser ned fra LER 2.0. Vi skal se nærmere på en række spørgsmål: Er der forskel på store og små ledningsejeres behov? Hvordan håndteres manuel besvarelse (områder, særlige objekter m.fl.)? Skal CAD og PDF understøttes, eller er der kun behov for at levere GML? Hvordan "mappes" ledningsejernes eksisterende datamodeller til LER 2.0-modellen? Hvordan leveres linkede dokumenter om understyret boring og områderestriktioner?

Indlægget omhandler desuden tekniske udfordringer, når nye løsninger skal implementeres, med dokumentation, testdata, forståelse af GML-format og rækkefølge af attributter.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage 2021, der er medarbejdere i forsyningsselskaber, i kommuner eller hos andre ledningsejere, der skal indberette til LER 2.0.

Yderligere uddybning af abstract

En leverandørs erfaringer med implementering af LER 2.0
Morten Møller Sørensen
Hexagon Safety & Infrastructure