Vejanlæg proppet ned i en browser - en ny mulighed?

Session

Trafikplanlægning

Abstract

Baseret på en case for Fredericia Kommune præsenteres en ny og anderledes tilgang til vidensindsamling vedr. de eksisterende vejanlæg. Formålet har været at kunne planlægge ombygninger på et fuldt oplyst grundlag med en meget begrænset økonomi og med en hurtig proces fra anlægsbeslutning til projekteringsgrundlag.

Projektet indeholder dataindsamling af 360 graders billeder og punktskyer (mobile mapping). Data præsenteres i en webbaseret viewer, der håndterer de meget tunge data fra enhver browser. Dette giver interne interessenter og eksterne rådgivere fuld viden om de fysiske forhold langs kommunens veje, uden arbejdsmiljømæssige overvejelser ved at skulle færdes i trafikken.

Projektet indeholder anvendelse af geodata, Machine Learning og visualisering. Den webbaserede viewer baserer sig på en Open Source-platform.

Målgruppe

Målgruppen er administratorer af vejanlæg eller andre fysiske anlæg, som ønsker et uddybende overblik over anlæggenes geometriske udbredelse.

Yderligere uddybning af abstract

Vejanlæg proppet ned i en browser - en ny mulighed?
Landinspektørfirmaet LE34 A/S