”Analoge” ledningsdata og LER 2.0

Session

Forsyning

Abstract

Som så mange andre ledningsejere står Vejdirektoratet med en stor mængde analoge planer, som skal vektoriseres for at leve op til det nye LER 2.0.

Eksisterende ledningsoplysninger skal være vektoriserede før 1. juni 2023. På grund af opgavens omfang gennemførte Vejdirektoratet et udbud ultimo 2020 omfattende ca. 5.000 kortblade med vejbelysnings- og vejafvandingstegninger, der skal vektoriseres i løbet af 2021.

Ved indlægget fortælles om den planlagte produktionsproces hos Vejdirektoratet. Vi går i dybden med produktionsprocessen, der foregår i et tæt samarbejde mellem Mølbaks rumænske kontor, Mølbaks danske projektleder og Vejdirektoratets fagleder. Indlægget vil komme ind på organiseringen af projektet, produktionsplanen, sikring af den ønskede kvalitet, dokumentstyring, sporbarhed og dokumentation af kontroller. Vi skal også se på de udfordringer, der har været undervejs - set fra et ledningsejer- og projektlederperspektiv.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage 2021 fra kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere med analoge ledningsplaner, der skal vektoriseres til LER 2.0.

Yderligere uddybning af abstract

Indlægget bliver givet af:

Thomas Mørk Andersen, landinspektør og chef for Laserscanning & Outsourcing, Mølbak Landinspektører A/S

og

Birgit Jørgensen, projektleder og teknisk designer i Geodata, Vejdirektoratet.

”Analoge” ledningsdata og LER 2.0
Mølbak Landinspektører A/S