Kortlægning og verificering af sten- og jorddiger

Session

Det åbne land

Abstract

Sten- og jorddiger er beskyttede strukturer, der findes i det danske landskab med stor kulturhistorisk og miljømæssig betydning. Ifølge museumsloven har kommunerne ansvaret for vedligeholdelsen af registre over sten- og jorddiger og deres beskyttelse.

Den danske højdemodel - og afledte data i form af terræn- og overflademodeller - kan udnyttes til at identificere strukturer og objekter på overfladen. De nationale data muliggør sammen med moderne "computer vision"-tilgange identifikationen af sten- og jorddiger i kommunerne med høj nøjagtighed.

Vi har benyttet to tilgange til kortlægningen: (1) Eksisterer de registrerede diger stadig og er deres placering eventuelt forskubbet? Og (2) En udpegning af ikke allerede registrerede stendiger, som burde indgå som en del af datasættet.

Til at støtte kommunerne i opdateringen og vedligeholdelsen af deres registre, har vi udviklet et visualiseringsværktøj.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage 2021, der arbejder med GIS og geodata og er fra den offentlige eller den private sektor, på alle niveauer.

Yderligere uddybning af abstract

Kortlægning og verificering af sten- og jorddiger
Ana Fernandes og Ezra Trotter
NIRAS / AAU